Hotline:
091 340 1818

Hoàn thiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận Căn hộ dự án N02T3, khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Thư thông báo

Hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho Căn hội tại dự án N02T3


Tập tin đính kèm
Đối tác chiến lược

Trở thành đối tác của chúng tôi  varius sapien et consectetur ornare. Suspendisse aliquam,  

ipsum non pulvinar volutpat, quam lectus pretium.