Hotline:
091 340 1818

Quang Minh Land - Nghiệm thu kỹ thuật hạng mục chung cư N02T3 Khu Đoàn Ngoại Giao

Ngày 28/10/2017 tại công trình chung cư N02T3 Khu Đoàn Ngoại Giao Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Quang Minh - Quang Minh Land đã tổ chức Nghiệm thu kỹ thuật hạng mục chung cư N02T3 Khu Đoàn Ngoại Giao.

Đối tác chiến lược

Trở thành đối tác của chúng tôi  varius sapien et consectetur ornare. Suspendisse aliquam,  

ipsum non pulvinar volutpat, quam lectus pretium.